Chirurgia ogólna

Ogólnie o specjalizacji

Chirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Część ogólna (wstęp do chirurgii) dotyczy ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed- i pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej. Przez długi czas chirurgia nie była uznawana za dziedzinę medycyny, a na uniwersytetach nie istniały specjalizacje chirurgiczne. Chirurdzy zdobywali wiedzę w cechach jako czeladnicy. Uznawano, że lekarze nie są od przecinania ani krojenia czegokolwiek (w tym ludzkiego ciała), i że tym zajmują się rzemieślnicy, a nie medycy. Dopiero w XIX w. chirurgia zaczęła być traktowana jako dział medycyny. W Lecznicy Dzieci i Dorosłych - Szpitalu im. I. Mościckiego zajmujemy się głównie chirurgicznym leczeniem przepuklin, leczeniem żylaków kończyn dolnych oraz usuwaniem guzków piersi.
Rozpoznanie przepukliny najczęściej nie jest trudne. Jakiekolwiek uwypuklenie w miejscach typowych dla przepuklin, powinno nas skłonić do podejrzenia wystąpienia tej dolegliwości. Należy zgłosić się niezwłocznie do lekarza. Początkowo przepuklina to tylko drobne i niewielkie uwypuklenie, które pojawia się podczas wzmożonego napięcia w jamie brzusznej jak kaszel czy śmiech. Uwypuklenie to znika podczas normalnego, spokojnego oddychania. Z czasem jednak uwypuklenie powiększa się i pojawia się coraz częściej. Niewielkie przepukliny można odprowadzić palcem, szczególnie podczas rozluźnienia w trakcie kąpieli w gorącej wodzie. Utrudnienie w odprowadzeniu przepukliny to sygnał by natychmiast udać się do lekarza.
Jeżeli przepuklina pojawiła się, pewne jest że nie zniknie. Wręcz przeciwnie będzie się powiększać, a dolegliwości z nią związane będą się nasilać. Jednak nie samo istnienie przepukliny czy nawet efekt kosmetyczny stanowi problem. Największe niebezpieczeństwo to powikłania. Wspomnieliśmy, że zawartość przepukliny najczęściej stanowią jelita. Jeżeli wrota są szerokie jelita mogą swobodnie poruszać się w worku przepuklinowym. Taką przepuklinę zawsze można wepchnąć do brzucha. Jest to przepuklina odprowadzalna. Z czasem jednak w samej przepuklinie i jej okolicach zaczynają powstawać zrosty i mimo ucisku nie można już odprowadzić przepukliny do jamy brzusznej. Powstaje w ten sposób przepuklina nieodprowadzalna. Jednak nawet w takiej przepuklinie, niekiedy monstrualnie dużej, przesuwanie pokarmu w jelitach jest niezaburzone. Największe niebezpieczeństwo powstaje, gdy na skutek ucisku jelit we wrotach dochodzi do zatrzymania pasażu jelitowego czyli niedrożności mechanicznej a następnie martwicy i przedziurawienia jelit. To objawy przepukliny uwięźniętej. Tu pomoc chirurga jest nieodzowna i liczą się nawet minuty aby ograniczyć rozległość zmian martwiczych jelita. Zwlekanie z operacją zawsze prowadzi do śmierci. Odwlekanie planowej operacji również naraża na niebezpieczeństwo wystąpienia uwięźnięcia, które w przypadkach osób starszych i obciążonych innymi chorobami stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Jasno więc widać, że przepuklina to nie tylko defekt kosmetyczny czy nieprzyjemna dolegliwość, ale i choroba mogąca zakończyć się fatalnie.
Przepuklina – patologiczne uwypuklenie zawartości jamy ciała (najczęściej jamy brzusznej) przez otwór w powłokach, w miejscu zwanym miejscem o obniżonej oporności Leczenie operacyjne polega na odprowadzeniu zawartości worka przepuklinowego do jamy otrzewnej poprzez jego zagłobienie lub jego otwarcie a następnie odcięcie nadmiaru tkanki i zeszycie. Ten etap jest wspólny dla wszystkich typów operacji przepuklin. Różnice występują w sposobie zaopatrzenia wrót przepukliny, co w przypadku przepukliny pachwinowej sprowadza się do wzmocnienia tylnej ściany kanału pachwinowego i wytworzeniu nowego pierścienia pachwinowego głębokiego. Istnieją dwa podstawowe typy zaopatrzenia przepukliny – napięciowy z użyciem własnych tkanek oraz beznapięciowy z użyciem siatek przepuklinowych o różnych kształtach i zbudowanych z różnych materiałów. Najpopularniejsza jest metoda z użyciem płaskiej siatki polipropylenowej o kształcie "rakiety" lub "stopy" . Metoda ta uznawana jest obecnie za złoty standard operacji przepuklin. Na całym świecie obserwuje się wyraźny wzrost odsetka operacji przepuklin sposobem beznapięciowym. ca55004aa3b67db4aba40597babd3415