O nas

Każdego roku przeprowadzamy kilka tysięcy zabiegów operacyjnych oraz bardzo znaczną liczbę porad i konsultacji lekarskich dla dzieci i dorosłych z zakresu otolaryngologii i innych dziedzin medycyny. Świadczenia medyczne dostępne są zarówno dla pacjentów prywatnych jak i w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wiodącymi dyscyplinami, w których wyspecjalizował się nasz ośrodek jest otolaryngologia oraz otolaryngologia dziecięca. Starannie wyszkolony zespół lekarzy posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne leczy zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką medyczną. Personel medyczny nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, w trudnych przypadkach powoływane są konsylia z udziałem wybitnych specjalistów.

Już w 2003 roku wprowadziliśmy system zarządzania jakością ISO 9001. Co roku przechodzimy audyty okresowe gwarantujące niezmiennie wysoki poziom usług. Jesteśmy w pełni przygotowani do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych.Od wielu lat nasze wysiłki w niesieniu profesjonalnej pomocy medycznej są szeroko doceniane. Szpital im. I. Mościckiego regularnie zajmuje czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach placówek ochrony zdrowia prowadzonych przez tak opiniotwórczą prasę jak tygodnik Wprost oraz gazetę Rzeczpospolita